SAMARBEIDSPARTNERE

Bjørn Aarvik Byggemester og Takstmann Org.nr 870334842

Adresse: Landerekollen 13 Oslo 0672

Epost:  takstmann@bjornaarvik.no

www.bjornaarvik.no

Tel. 900 51 191

Blink hus. Ringerike avdeling (Bokvalitet AS, Bokvalitet bolig AS, Bokvalitet fritid AS)

DVS Entrepenør AS

PARTNERHUS